Preghiera d’Avvento 2020

Preghiera d’Avvento 2020

 

1a Settimana: https://youtu.be/Ej5bI3qcrjM